Logo: BIP

Stypendia kulturalne Gminy Bełchatów

Stypendia kulturalne Gminy Bełchatów - nabór wniosków do 30 września

  • 01-08-2023
Film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. To właśnie w tych ośmiu dziedzinach przyznawane będą stypendia kulturalne Gminy Bełchatów. Stypendia skierowane są do mieszkańców Gminy Bełchatów, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na terenie Gminy Bełchatów.
 
Pomoc będzie przyznawana na wsparcie projektu kulturalnego, który realizowany będzie w kolejnym roku kalendarzowym. Stypendium będzie miało charakter jednorazowy, jego wysokość może wynosić od 1 tys. zł do 3 tys. zł, a wypłacane będzie na początku roku kalendarzowego, w którym ma być realizowany projekt. Termin składania wniosków to 30 września każdego roku.
 
W załącznikach znajduje się Regulamin przyznawania stypendiów, formularze wniosków oraz wzór sprawozdania z realizacji projektu.
 
UWAGA!
W wersji edytowalnej zamieszczona jest tylko ta część wniosku, która obejmuje punkty od I-V.
Integralną częścią wniosku jest część : VI. OŚWIADCZENIA I ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
umieszczona w wersji PDF.

Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.
Termin składania wniosków do 30 września każdego roku.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022