Inwestycje gminne

NAPRAWIAJĄ I REMONTUJĄ GMINNE DROGI:

Remonter, którym od kilkunastu dni dysponuje Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów świetnie sprawdza się przy remoncie gminnych dróg. Działa szybko i efektywnie, nawet największe ubytki znikają z drogi w ciągu kilkunastu minut.
czytaj dalej

MODERNIZACJA KOTŁOWNI WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA ŹRÓDŁO OPALANE BIOMASĄ W BUDYNKU KOMUNALNYM W KURNOSIE DRUGIM NR 16:

Planowany efekt ekologiczny zadania:
                Spalanie biomasy uważa się za neutralne dla środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostaje się wówczas tyle dwutlenku węgla, ile rośliny pochłaniały podczas swojego wzrostu. Są one ekologiczną alternatywą np. dla kotłów na węgiel. Biomasa stosowana jako paliwo posiada wiele cennych zalet. Jest to produkt powstający  w wyniku obróbki odpadu drzewnego lub roślinnego. Można zatem powiedzieć, że pellet jest produktem pochodnym rolnictwa, przemysłu drzewnego, a także wielu innych branż. Poprzez minimalną emisję substancji smolistych oraz pozostałych zanieczyszczeń pellet jest uznany za najbardziej ekologiczny typ paliwa stałego. Niski odpad powstający w procesie spalania może być potraktowany jako naturalny sposób na użyźnienie gleby. W porównaniu do drewna opałowego pellet rozpala się zdecydowanie szybciej, przez co w krótkim czasie uzyskuje się wysoką temperaturę.
 
Termin realizacji:
rozpoczęcie inwestycji  - 01-10- 2019r.
zakończenie inwestycji -  10-12-2019 r.
 
Wartość całkowita – 12.000,00 zł + 48.000,00 zł = 60.000,00zł (brutto);
12.000,00 zł – wkład własny Gminy (brutto);
48.000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego (brutto).
czytaj dalej

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBIECIN:

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W DOMIECHOWICACH:

W październiku powinna się zakończyć przebudowa Gminnego Przedszkola w Domiechowicach. Dzięki przeprowadzonym pracom na zajęcia będzie tam mogło uczęszczać pięćdziesięcioro dzieci.
 
Przebudowa przedszkola była koniecznością. Już rok temu sanepid warunkowo dopuścił do użytkowania pomieszczenia dla przedszkolaków.
czytaj dalej

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni  ścieków przewiduje się na jej terenie lokalizację następujących obiektów:
-              reaktor  biologiczny   szt. 1 Q = 25m3/d,
-              zbiornik osadu nadmiernego,
-              pompownia,
-              studnia z sitem spiralnym, zadaszona,
-              studnia rozprężna,
-              pomieszczenie dmuchaw,
-              studzienka pomiarowa,
-              studzienka wodomierzowa, wodociąg,
-              ogrodzenie terenu,
-              rurociągi technologiczne,
-              drogi i chodniki na terenie,
-              instalacje elektryczne.
czytaj dalej

TRWA PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG:

W Dobrzelowie i w Woli Mikorskiej rozpoczęły się zaplanowane na ten rok przebudowy gminnych dróg. W Dobrzelowie drogowcy działają na odcinku biegnącym obok szkoły. Na liczącym ponad 400 metrów odcinku została już sfrezowany asfalt, docelowo zostanie tam położona nowa nawierzchnia z asfaltobetonu. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną nowe chodniki, powstaną też zjazdy do posesji. Z kolei przydrożne rowy mają być umocnione ażurowymi płytami. Ekipy wymienią także przepusty pod zjazdami. Prace powinny zakończyć się najpóźniej na początku listopada.
czytaj dalej

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez budowę otwartej strefy aktywności dla mieszkańców wsi Korczew:

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Konrada Koca podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Zwierzchów pn. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez budowę otwartej strefy aktywności dla mieszkańców wsi Korczew”.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Korczew. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozwój bazy rekreacyjnej i podniesienie jej atrakcyjności poprzez utworzenie i udostępnienie dobrze doposażonego placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
 
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
 
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł. 
czytaj dalej

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej:

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy
p. Konrada Koca podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Podwody Kolonia pn. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez zakup
i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej”.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Podwody i Podwody Kolonia. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozwój bazy rekreacyjnej i podniesienie jej atrakcyjności poprzez utworzenie i udostępnienie dobrze doposażonego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.  
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.
  
czytaj dalej

Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej nr 127 w Zawadowie

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy
p. Konrada Koca podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Zawadów pn. „Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej nr 127
w Zawadowie”
.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Zawadów. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozbudowa oświetlenia przy istniejącym boisku sportowym.
 
 Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10 000,00 zł.
 
czytaj dalej

W SZKOŁACH CZEKAJĄ NA PIERWSZY DZWONEK:

W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Bełchatów trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W części placówek przeprowadzono drobne prace remontowe, które z jednej strony poprawią warunki, w jakich prowadzone będą zajęcia, z drugiej wpłyną na estetykę budynków.
 
W Szkole Podstawowej w Janowie w jednej z sal wymieniono podłogę. Deski zastąpiono wykładziną, w klasie zostały też odświeżone ściany.
 
- Na jakość podłogi w tej klasie skarżyli się i rodzice i nauczyciele. Okazało się, że deski były w fatalnym stanie, trzeba było je w całości wymienić. Oprócz tego odświeżone zostały także ściany w tej sali – mówi wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Pieniądze na remont (16 tys. zł) pochodziły w budżetu gminy.

Niebawem zakończyć się powinny również prace związane z ociepleniem i malowaniem zachodniej elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
Z kolei uczniowie szkół podstawowych w Domiechowicach i Kurnosie Drugim w nowym roku szkolnym będą mogli korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych. Do obu placówek dotarły już m.in. nowe podręczniki, książki, gry edukacyjne, które uatrakcyjnią szkolne zajęcia. Szkoły otrzymały je w ramach projektu „Edukacja przyszłości”.
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022