Logo: BIP

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA:

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą w dniach 1-15.09.2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów pok. 21.
Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.

Załączniki

Stypendia pomostowe:

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022