Logo: BIP

Przebudowa budynku SP w Janowie z adaptacją pomieszczeń na przedszkole w Janowie

Przebudowa budynku SP w Janowie z adaptacją pomieszczeń na przedszkole w Janowie:

Przebudowa budynku SP w Janowie z adaptacją pomieszczeń na przedszkole w Janowie”
 
Gmina Bełchatów w dniu 09.11.2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku SP w Janowie z adaptacją pomieszczeń na przedszkole w Janowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Bełchatów.
 
Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
  • adaptacja pomieszczeń 1 obiektu na cele edukacji przedszkolnej,
  • zwiększenie potencjału infrastruktury o 30 nowych miejsc przedszkolnych,
  • zwiększenie zatrudnienia w Gminnym Przedszkolu w Domiechowicach o 4 etaty
    w oddziale filialnym w Janowie.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 10.11.2016 r. - 31.03.2017 r.
Wartość projektu to 165 875,08 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 113 280,54 zł.
 

 

 
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022