Logo: BIP

Czyste powietrze

Obowiązkowa lista ZUM

 • 06-06-2024
Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.
czytaj dalej

Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

 • 03-04-2024
Gmina Bełchatów na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Otrzymają bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy skorzystanie z dofinansowania.
Punkt zlokalizowany jest w  pokoju nr 55 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.
 • poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30
 • wtorek  7.30 – 17.00
Informacje o programie można uzyskać również pod numerem tel. 44 635-26-45 w.44.
Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej programu „Czyste powietrze”:  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 
 
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższe­go poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową, bramy garażowe,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).
   
 
 
Chcesz skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przed wizytą w urzędzie przygotuj dane z formularza, który znajduje się w załączniku. Bez tych informacji nie uda się wypełnić wniosku.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wydrukowania wzoru formularza, mogą pobrać druki w Urzędzie Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

 • 07-02-2024
Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi namawiamy wszystkich mieszkańców, którzy wymieniają źródło ogrzewania i korzystają z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" do tego, by zachowali rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej, która będzie montować w waszych domach nowy sprzęt.
 
Niestety, zdarzają się na rynku nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz znacząco zawyżają ceny. Z takimi przypadkami niemal każdego tygodnia spotykamy się również w naszej gminie. Gorąco prosimy o uważność i staranne czytanie zawieranych umów, ze szczególnym uwzględnieniem zweryfikowania warunków odstąpienia od umowy oraz tego, czy i jakie kary umowne za takie odstąpienie mogą nam grozić.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym punktem konsultacyjnym programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Bełchatów (budynek urzędu, II piętro, pokój 55, lub tel. 44 632 52 11 wewn. 44).
czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"

 • 27-09-2023
Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów. Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw.
Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą.
Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!
 
uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .
czytaj dalej

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2023 roku

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Bełchatów w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 16 maja 2023 r. w godz. 15.00 – 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (I piętro, pok. 36).
W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.
czytaj dalej

W Gminie Bełchatów zawarto już 562 umowy w ramach Programu "Czyste Powietrze"

 • 19-04-2023
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku wzrosła liczba umów, zawartych przez mieszkańców Gminy Bełchatów, którzy korzystają z Programu "Czyste Powietrze".
Na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy już 707 złożonych wniosków o dofinansowanie, 562 zawarte umowy, 307 wniosków zrealizowanych i niemal 5 mln zł wypłaconych mieszkańcom dotacji (dokładnie było to 4.922.721,18 zł). To oznacza, że tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zostały złożone 93 wnioski, podpisano 25 umów i zrealizowano 55 przedsięwzięć.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie "Czyste Powietrze" zapraszamy do skorzystania z doradztwa Punktu Konsultacyjnego, który działa w Urzędzie Gminy Bełchatów w pokoju nr 55 (II piętro). Na spotkanie warto wcześniej się umówić - wystarczy zadzwonić, tel. 44 635 26 45, wew. 44).
 
 
 
czytaj dalej

Chcesz skorzystać z Programu Czyste Powietrze? Przed wizytą w urzędzie, wypełnij formularz

 • 02-03-2023
Chcesz skorzystać ze wsparcia przy wypełnianiu wniosku do Programu "Czyste Powietrze"? Przed wizytą w urzędzie przygotuj dane z formularza, który znajduje się w załączniku. Bez tych informacji nie uda się wypełnić wniosku. Spotkanie w punkcie konsultacyjnym można umówić dzwoniąc pod numer tel. 44 632 52 11  wew. 44.
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości wydrukowania wzoru formularza, mogą pobrać druki w Urzędzie Gminy Bełchatów.
Pozostałe wzory dokumentów, które należy wypełnić w związku z udziałem w programie Czyste Powietrze znajdziecie na  http://www.ugbelchatow.pl/PL/3265/1452/Od_3_stycznia_2023_r__zmiany_w_programie__Czyste_Powietrze/k/ .
czytaj dalej

W Gminie Bełchatów zawarto już 537 umów w ramach Programu "Czyste Powietrze"

 • 12-01-2023
W ciągu drugiego półrocza 2022 roku znacząco wzrosła liczba umów, jakie mieszkańcy Gminy Bełchatów zawarli w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Na koniec pierwszego półrocza minonego roku takich umów zawartych było 420, podczas gdy na koniec grudnia - już 537.
Analogicznie wzrosła też liczba złożonych do programu wniosków (z 548 na koniec I półrocza do 614 na koniec 2022 roku) oraz zrealizowanych przedsięwzięć ( z 229 do 257). Kwota dotacji wypłaconych na koniec 2022 roku to 3.605.104,95 zł. 
 
Przypominamy, że z dotacji w ramach Programu "Czyste Powietrze" wciąż można korzystać. Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą skorzystać z doradztwa, prowadzonego w ramach gminnego punktu informacyjno - doradczego. Pracownicy Urzędu Gminy Bełchatów pomogą wypełnić wniosek, przygotować dokumenty, a później rozliczyć dofinansowanie. Aby skorzystać z ich pomocy, najlepiej wcześniej umówić spotkanie - wystarczy zadzwonić na numer 44 632 52 11 wew. 44.
czytaj dalej

Od 3 stycznia 2023 r. zmiany w programie "Czyste Powietrze"

 • 04-01-2023
Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują nowe wzory dokumentów, które należy wypełnić w związku z udziałem w programie Czyste Powietrze. Formularze oraz informacjie na temat aktualnych założeń programu znajdują się w ZAŁĄCZNIKACH.
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022