Logo: BIP

Położenie

Położenie

Gmina wiejska Bełchatów leży w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim w jego centralno-wschodniej części.
Gmina Bełchatów zajmuje powierzchnię 180,36 km2 (18.56% powierzchni powiatu) i liczy 12.325 mieszkańców (31.12.2022). Gęstość zaludnienia wynosi 65 osób/km2. Użytki rolne zajmują 53%, a leśne 35% powierzchni gminy.
Województwo łódzkie i powiat bełchatowski
Powiat bełchatowski i położenie gminy Bełchatów
Przez teren gminy przepływa rzeka Rakówka, będąca
prawym dopływem Widawki. Na gminę składa się 81 miejscowości
skupionych w 41 sołectwach: Adamów, Augustynów, Bukowa, Dobiecin,
Dobiecin Kolonia, Dobrzelów, Domiechowice, Helenów, Huta, Janina,
Janów, Józefów, Kałduny, Kielchinów, Korczew, Księży Młyn, Kurnos
Pierwszy, Kurnos Drugi, Ludwików, Ławy, Łękawa, Mazury, Mokracz,
Myszaki, Niedyszyna, Oleśnik, Podwody, Podwody Kolonia, Poręby
Grocholskie, Postękalice, Rząsawa, Wielopole, Wola Kruszyńska, Wola
Mikorska, Wólka Łękawska, Zalesna, Zawadów, Zawady, Zdzieszulice Dolne,
Zdzieszulice Górne i Zwierzchów. Gmina wiejska Bełchatów graniczy:
od północy z gminami: wiejską Drużbice i miejsko-wiejską Żelów, od
zachodu z gminą wiejską Kluki, od południowego zachodu i południa z
gminą Kleszczów, od południowego wschodu z gminą Kamieńsk (powiat
radomszczański) i od wschodu z gminą Wola Krzysztoporska (powiat
piotrkowski ziemski). W centrum gminy leży miasto Bełchatów,
stanowiące odrębną gminę miejską
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022