Logo: BIP

Ochrona środowiska

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełchatów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”

  • 21-09-2023
Wójt Gminy Bełchatów zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu pn.: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełchatów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030.
Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu pn. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełchatów na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 
Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 - Bełchatów, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: e-mail. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 12.10.2023 r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 01.10 – 08.10.2021 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według załączonego harmonogramu:
czytaj dalej

KURS CHEMIZACYJNY

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie prowadzi nabór na SZKOLENIE CHEMIZACYJNE PEŁNE (w zakresie stosowania środków ochrony roślin). Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

Ruszyła Centralna Ewidencja Ewidencja Emisyjności Budynków:

Od 1 lipca każdy właściciel budynku ma obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła, jakie są w nim wykorzystywane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
czytaj dalej

KOMUNIKAT:

Wójt Gminy Bełchatów przekazuje mieszkańcom gm. Bełchatów informację, iż na obszarze powiatu bełchatowskiego nie odnotowano zachorowań drobiu wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). Mając powyższe na uwadze, nie ma konieczności stosowania zakazów i nakazów związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
czytaj dalej

Wnioski na restrukturyzację do końca maja:

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków.
czytaj dalej

150 tys. zł premii dla młodych rolników – ARiMR przyjmuje wnioski:

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
czytaj dalej

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw:

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.
czytaj dalej

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR:

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.
czytaj dalej

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020:

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022