Logo: BIP

Oświata

Konkursy na stanowiska dyrektorów gminnych szkół. Czekamy na zgłoszenia kandydatów na dyrektorów szkół w Dobiecinie i Kurnosie Drugim

 • 16-05-2024
Do 7 czerwca 2024 roku czekamy na zgłoszenia kandydatek i kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Głuchowskiego w Dobiecinie oraz dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurnosie Drugim
Warunki naboru określone są w Zarządzeniu Nr 80/2024 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
Dokument dostępny jest w ZAŁĄCZNIKU.
czytaj dalej

Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów

 • 06-07-2023
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasistów. Wśród szkół, prowadzonych przez Gminę Bełchatów, podobnie, jak rok temu, najlepszą średnią ze wszystkich egzaminów, mieli uczniowie  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łękawie i było to  62,41 procent. Drugi wynik w tym zestawieniu miał Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - 60,40 procent, a trzeci wynik należy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach - 59,24 procent i jest tylko odrobinę lepszy od średniej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie, która wyniosła 59,01 procent. Szkoła Podstawowa w Dobiecinie miała średnią 54,76 procent, a Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kurnosie Drugim - 47,07 procent.
 
Jeżeli chodzi o wyniki z poszczególnych przedmiotów, to język polski najlepiej "poszedł" uczniom z Janowa, tam średnia wyniosła aż 71,23 procent. W kolejnych szkołach były to następujące średnie: ZSP w Łękawie - 68,33 procent, ZSP w Domiechowicach - 67,36 procent, ZSP w Dobrzelowie 64,90 procent, SP w Dobiecinie - 61,27 procent i ZSP w Kurnosie Drugim - 56,75 procent.
Egzamin z matematyki najlepiej napisali uczniowie z Łękawy - ich wynik to 57,86 procent, pozostałe szkoły miały następujące średnie: ZSP w Dobrzelowie - 58,61 procent, ZSPw Janowie - 51,29 procent, SP w Dobiecinie - 49,64 procent, ZSP w Domiechowicach - 48,96 procent i ZSP w Kurnosie Drugim - 32,96 procent.
Egzamin z języka obcego najlepiej wypadł w Domiechowicach, wynik uczniów to 61,4 procent. W pozostałych placówkach wyniki były następujące: ZSP w Łękawie - 61,06 procent, ZSP w Janowie - 58,70 procent, ZSP w Dobrzelowie - 58,61 procent, SP w Dobiecinie 53,47 procent i ZSP w Kurnosie Drugim - 51,51 procent.
 
czytaj dalej

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów

 • 14-07-2022
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobiecinie wypadli najlepiej w tegorocznym egzaminie ósmoklasistów. Ich średnia z trzech przedmiotów to aż 70%. Średnią 64% osiągnęli ósmoklasiści z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie, a średnią 63,3% uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łękawie. Ósmoklasiści z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach osiągnęli średnią 58,6%. Z kolei uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurnosie Drugim mieli średnią 48,3 %, natomiast średni wynik ósmoklasistów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie to 48%.
 
 
 
Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach z podziałem na przedmioty:
język polski:
 • średnia 65 % - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie
 • średnia 63 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • średnia 60 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 • średnia 59 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 • średnia 56 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 • średnia 48 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
matematyka:
 • średnia 65 % - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • średnia 63 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 • średnia 55 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 • średnia 49 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
 • średnia 33 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
język angielski:
 • średnia 80 % - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie
 • średnia70 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 • średnia 65 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 • średnia 62 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • średnia 51 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 • średnia 48 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
czytaj dalej

Rodzice maluszków ze żłobka w Niedyszynie zapłacą niższe czesne dzięki gminnej dotacji

 • 28-03-2022
Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc podpisał dziś umowę o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu, prowadzącego żłobek na terenie Gminy Bełchatów. O przyznanie takiej dotacji wystąpił Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" w Niedyszynie, prowadzony przez Milenę Olejnik.
 
Dzięki tej umowie rodzice maluszków uczęszczających do żłobka w Niedysznie, będą płacić miesięczne czesne niższe o 400 zł (bo taka właśnie jest wysokość miesięcznego dofinansowania na każde dziecko objęte opieką w tym żłobku i zamieszkałe na terenie naszej gminy).
 
- To pierwsza tego rodzaju umowa, ale jestem przekonany, że nie ostatnia - podkreśla Konrad Koc. - Podjęliśmy również starania, by podobną dotacją mogły być objęte dzieci z terenu naszej gminy, uczęszczające do żłobków działających na terenie miasta. W tym celu jednak musimy zawrzeć porozumienie z Miastem Bełchatów. Prowadzimy w tym temacie rozmowy i bardzo zależy nam na tym, by jak najszybciej można było podpisać stosowne uzgodnenia - podkreśla Konrad Koc.
 
Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bełchatów są możliwe dzięki uchwale, podjętej w tej sprawie przez Radę Gminy Bełchatów w lutym 2022 roku.
czytaj dalej

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW:

Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, otrzymają Stypendia Motywacyjne Wójta Gminy Bełchatów. Stypendia mają charakter jednorazowy i wyniosą po 200 zł.
W sumie otrzyma je 39 uczniów: 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Domiechowicach, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Łękawie, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie, 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobiecinie, 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie oraz 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
Stypendia zostaną przelane na wskazany przez opiekunów ucznia rachunek bankowy lub można będzie je odebrać w kasie urzędu.
 
czytaj dalej

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:

W zdalnej nauce pomogą uczniom z terenu Gminy Bełchatów laptopy, pozyskane przez Urząd Gminy Bełchatów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.
W ramach tego programu realizowany jest projekt grantowy p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Na jego realizację Urząd Gminy Bełchatów pozyskał grant w wysokości 69.975 zł. Dzięki temu zakupiono 25 laptopów (koszt urządzeń to 69.450 zł), które przekazano do szkół prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
czytaj dalej

GMINNE PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE:

Po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji i przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zdecydował, że przedszkola i klasy przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów nie zostaną otwarte 6 maja.
 
- Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym nie mogliśmy podjąć innej decyzji – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Wójt Gminy Bełchatów podkreśla, że sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Jeśli tylko pojawi się możliwość uruchomienia przedszkoli i tzw. zerówek, będziemy o tym informować z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
czytaj dalej

NOWE LAPTOPY POMOGĄ UCZNIOM W ZDALNEJ NAUCE:

Aż 25 nowoczesnych laptopów zakupiła Gmina Bełchatów dzięki dotacji pozyskanej z projektu grantowego „Zdalna szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Dzięki tym urządzeniom uczniowie, którzy do tej pory mieli problemy z uczestniczeniem w zdalnej nauce, teraz już takich przeszkód nie będą mieli.
czytaj dalej

Muzyczne talenty spotkają się w Kurnosie Drugim:

I Międzyszkolny Konkurs Muzyczny to przedsięwzięcie, które uświetni tegoroczne Dni Patrona Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim, czyli Alfonsa Brandta. Jednocześnie będzie to okazja do tego, by utalentowani muzycznie uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności, a przy okazji poznać swoich rówieśników równie zakochanych w muzyce.
Międzyszkolny Konkurs Muzyczny odbędzie się w piątek, 6 marca (początek o godz. 10.30) w szkole w Kurnosie Drugim. Udział w konkursie mogą wziąć osoby grające na dowolnym instrumencie (soliści bądź zespoły instrumentalne). Podzieleni będą na trzy kategorie wiekowe (klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII – VIII). Każdy będzie mógł zaprezentować jeden lub dwa utwory muzyczne. Udział w konkursie można zgłaszać do 25 lutego, kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
- Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi wielu utalentowanych muzycznie uczniów uwierzy we własne siły i możliwości. Poza tym liczymy również na rozpowszechnienie informacji na temat naszego patrona, Alfonsa Brandta, który był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również kompozytorem – podkreśla Grzegorz Gryczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022