Logo: BIP

Gimnazjum nowych horyzontów

GIMNAZJUM NOWYCH HORYZONTÓW:

Gmina Bełchatów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Gimnazjum nowych horyzontów”.

Wartość projektu to 440 963,13 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 374 818,66 zł, ze środków Budżetu Państwa – 35 277,05 zł.
 
Projekt realizowany w okresie 1.08.2017 r. – 30.06.2019 r. obejmie 76 uczniów klas VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie oraz klas II-III i 1 nauczyciela byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie, którzy zamieszkują w rozumieniu KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.
 
Cel główny to poprawa przygotowania 76(37K,39M)uczniów byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie do uczestnictwa na rynku edukacyjno-zawodowym oraz wzrost efektywności funkcjonowania byłego Gimnazjum Publicznego w okresie 1.08.2017r.-30.06.2019r. poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności, indywidualizację pracy z uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela z zakresu oligofrenopedagogiki, doposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w narzędzia TIK i pomoce do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:
1. Liczba 75 (37K, 38M) uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
2. Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
3. Liczba 1 nauczyciela, który uzyskał kwalifikacje po opuszczeniu programu;
4. Liczba 1 nauczyciela byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie, który nabył umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu.

Realizowane zadania, to:
1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności dla uczniów byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie,
2. Wyposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych wraz z realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
3. Doposażenie byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb i wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z realizacją terapii pedagogicznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach wsparcia uczniów młodszych i indywidualizacji pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
4. Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczyciela pracującego w byłym Gimnazjum Publicznym w Dobrzelowie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.
 
Informacje dodatkowe:
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (kl. VII) w dniu 27.11.2017 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
 
Zajęcia fizyczno-chemiczne w dniach 5.10.2017 11.10.2017 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
 
Dnia 21.12.2017r. w godzinach 7.15-8.00 zostaną odrobione zajęcia unijne - zajęcia chemiczno - fizyczne klasa VII wyrównawcze za 5 października.
 
Informujemy o odwołaniu zajęć 20.12.2017 z terapii pedagogicznej - zajęcia indywidualne o godzinie 7.00 oraz 21.12.2017 r. czwartek godz. 7.00 zajęcia grupowe z terapii pedagogicznej oraz 8.00 zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej oraz o 14.25 zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej.
 
W dniach 16 - 19 stycznia 2018 nie będzie zajęć unijnych z języka angielskiego z powodu choroby nauczyciela.
 
Zajęcia fizyczno-chemiczne w dniach 15.02.2018 i 16.02.2018 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
 
Zajęcia z języka polskiego w dniu 19.02.2018 zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.
 
Zajęcia biologiczno-geograficzne w dniach 26-30.03.2018 r. zostają odwołane z powodu choroby nauczyciela.

Załączniki

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
„Gimnazjum nowych horyzontów”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok szkolny 2018/2019
czytaj dalej

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie
„Gimnazjum nowych horyzontów”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok szkolny 2018/2019
Szczegóły w załącznikach.
czytaj dalej

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Zmiany do szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie
„Gimnazjum nowych horyzontów”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok szkolny 2018/2019
 
Szczegółowe informcje w załącznikach.
czytaj dalej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Gmina Bełchatów ogłasza rekrutację uzupełniającą dla uczennic i uczniów z kl. III gimnazjalnej
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie w związku z powstaniem wolnych miejsc na zajęciach dodatkowych
w ramach trwającego projektu „Gimnazjum nowych horyzontów”.
czytaj dalej

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „Gimnazjum nowych horyzontów” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2018/2019.
czytaj dalej

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU „GIMNAZJUM NOWYCH HORYZONTÓW”:

Gmina Bełchatów ogłasza rekrutację uczennic i uczniów z kl. VII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie do udziału w zajęciach dodatkowych w ramach trwającego projektu „Gimnazjum nowych horyzontów”, 1.08.2017 – 30.06.2019.
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022