Logo: BIP

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Ławy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Operacja pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Ławy" mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Zawady i Ławy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady oraz budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Ławy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:
  • rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady,
  • budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w m-ci Ławy.
Koszt całkowity projektu: 861 384,39 zł.
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFRROW: 445 607,00 zł.
 
 
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022