Logo: BIP

Aktualności

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2025 rok

 • 13-06-2024

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2024 rok

 • 13-06-2024

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2025 r)

 • 10-06-2024

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2024r.)

 • 10-06-2024

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 • 13-12-2023

Zarządzenie Nr 57/2024 z dnia 29 marca 2024r.

 • 29-03-2024
 • Autor: Andrzej Kucharczyk
Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Bełchatów na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Bełchatów w 2024r.

Załączniki

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 swoim zasięgiem obejmie 25 gmin:
Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Radomsko, Miasto Bełchatów, Gminę Rozprza, Gminę Sulejów, Gminę Wolbórz, Gminę Gorzkowice, Gminę Grabica, Gminę Moszczenica, Gminę Wola Krzysztoporska Gminę Czarnocin, Gminę Kamieńsk, Gminę Dobryszyce, Gminę Gidle, Gminę Gomunice, Gminę Kobiele Wielkie, Gminę Kodrąb, Gminę Ładzice, Gminę Radomsko, Gminę Bełchatów, Gminę Drużbice, Gminę Kleszczów, Gminę Kluki, Gminę Szczerców, Gminę Zelów
Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym. Wspólna Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów
z różnych programów unijnych.
Przebieg konsultacji:
 • Konsultacje odbywają się w dniach 29.01-04.03.2024 r. Projekt Strategii ZIT wraz
  z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularzem uwag dostępne są poniżej.
 • Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: e-mail z dopiskiem: "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF"
 • Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag osobiście w siedzibie Urzędu w miejscu zamieszkania, bądź wysyłając na adres Urzędu Gminy Bełchatów,
  ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów z dopiskiem "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF".
 • W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 17:00 odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE ONLINE, a link do spotkania (będzie aktywny w dniu 21.02.2024 roku):
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030
czytaj dalej

Obniżka podatków od nieruchomości

Obniżka podatków od nieruchomości
 
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów zapłacą w przyszłym roku niższe podatki! 30 listopada na sesji Rady Gminy Bełchatów radni uchwalili roczne stawki podatku od nieruchomości. Dla 98 % mieszkańców gminy stawki za podatek od nieruchomości zostaną obniżone w sumie o blisko 4 %.
- Obiecałem mieszkańcom, że jak tylko sytuacja finansowa gminy się ustabilizuje, to zaproponuję ulżenie mieszkańcom w daninach, które płacą, dlatego zdecydowaliśmy na obniżkę podatków od nieruchomości – mówi Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów. - Niewątpliwie jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w naszym regionie, gdzie podatki zostały obniżone – dodaje.
Obniżone zostały przede wszystkim te podatki, które płacą wszyscy właściciele gruntów i budynków mieszkalnych na terenie gminy. Z 76 groszy do 73 groszy za metr kwadratowy obniżona została stawka podatku od powierzchni użytkowej mieszkań, a z 5,01 zł do 4,80 zł za metr kwadratowy tzw. budynków pozostałych, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Z 34 groszy do 33 groszy obniżono także stawkę podatku za metr kwadratowy gruntów pozostałych, w tym tych związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
Podczas czwartkowej sesji gminni radni zdecydowali także o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stawek podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Rodzaj podatku
 
Stawka podatku w 2023 roku [w zł]
Stawka podatku w 2024 roku [w zł]
od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków v- od 1 m kw. powierzchni
0,96
0,96
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
5,05
5,05
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. powierzchni
0,34
0,33
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
3,32
3,32
od budynków
mieszkalnych – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
0,76
0,73
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m kw. Powierzchni użytkowej
24,95
24,95
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw.
11,42
11,42
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
5,02
5,02
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw.
5,01
4,80
od budowli
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i st.3-7
2,00%
2,00%
 
czytaj dalej

Zgłoś kandydatów do Plebiscytu Sportowego Gminy Bełchatów !

Rusza Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów za rok 2023! To już 26. edycja plebiscytu, w którym wybierzemy najlepszych sportowców w naszej gminie. Do 29 grudnia czekamy na zgłoszenia kandydatów od klubów i organizacji sportowych.
Najlepszych sportowców w 2023 roku wybierze kapituła powołana przez Gminną Radę Sportu. Wzorem lat poprzednich nagrodzimy sportowców w dwóch kategoriach: sport szkolny oraz sport wyczynowy. 
Do plebiscytu zgłaszać się mogą sportowcy będący mieszkańcami Gminy Bełchatów lub spoza gminy, ale reprezentujący kluby sportowe zlokalizowane na terenie naszej gminy. W plebiscycie wziąć udział mogą sportowcy zrzeszenie w klubach, uczniowie szkół podstawowych, trenerzy, działacze i drużyny sportowe.
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 29 grudnia r. pisemnie na adres gminy (ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów) lub mailowo:e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata, dokładną nazwę klubu oraz najważniejsze osiągnięte wyniki, z podaniem miejsca ich uzyskania i kategorii wiekowej. Wskazane jest także udokumentowanie wyniku (np. komunikat z zawodów, czy zdjęcia).
Gala finałowa i ogłoszenie wyników planowane jest na 26 stycznia 2024 r.
czytaj dalej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Zawady 32F, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Bełchatów określa "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach PSZOK" przyjęty Zarządzeniem Wójt Gminy Bełchatów (treść w załączeniu).
1) Regulamin PSZOK (Zarządzenie nr 146/2023)
2) zmiana Regulaminu (Zarządzenie nr 156/2023)

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 31

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022