Logo: BIP

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości na 2024 rok

  • 20-12-2023
Kalendarzyki, zgodnie z którymi odpady będą odpierane w poszczególnych miejscowościach, można pobrać w ZAŁĄCZNIKACH.
czytaj dalej

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW ZA ROK 2022

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2021

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości na 2023 rok

  • 21-12-2022
Kalendarzyki dla poszczególnych miejscowości do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH.
czytaj dalej

Zasady segregacji odpadów

  • 14-02-2022

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości Gminy Bełchatów w 2022 roku

  • 23-12-2021

INFORMACJA - UTYLIZACJA AZBESTU:

Szanowni Mieszkańcy !!!

Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających Ziemię. Znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym rakotwórczym działaniu.
W związku z powyższym priorytetowa staje się stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
    Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Bełchatów do uporządkowania swoich posesji z odpadów zawierających azbest (eternit) i skorzystania z bezpłatnego odbioru, transportu i utylizacji ww. odpadów. Zainteresowane osoby po przygotowaniu odpadów do odbioru (spakowaniu na paletach i zabezpieczeniu folią) powinny złożyć  w Urzędzie Gminy w Bełchatowie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej urzędu
(www.ugbelchatow.pl w zakładce Ochrona Środowiska).

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022