Logo: BIP

Powszechny Spis Rolny 2020

Zmiana w samospisie rolnym:

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!
czytaj dalej

ZMIANA W SAMOSPISIE DLA ROLNIKÓW:

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.
czytaj dalej

Nowe zapisy w ustawie o powszechnym spisie rolnym:

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.
czytaj dalej

KOMUNIKAT:

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
czytaj dalej

INFORMACJA:

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.
Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.
czytaj dalej

Ruszył Powszechny Spis Rolny:

Od 1 września do 30 listopada 2020 roku prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Spis dotyczy gospodarstw rolnych prowadzonych tak przez osoby fizyczne (czyli rolników indywidualnych), jak osoby prawne czy jednostki organizacyjne.
 
Wszystkie podmioty, które biorą udział w spisie, zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
Z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie przez internet albo telefonicznie, kontaktować się będą rachmistrze spisowi. Kontakt ten nastąpi drogą telefoniczną lub osobiście.
Pytania, na które odpowiedzieć trzeba w ramach spisu, dotyczą prowadzonego gospodarstwa rolnego, m.in. areału upraw, ich rodzaju, zwierząt gospodarskich, maszyn gospodarskich, metod nawożenia, etc.
Szczegółowe informacje na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej https://bit.ly/3lBft8I
 
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022