Logo: BIP

Przebudowa PSZOK w Zawadach Gmina Bełchatów

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach Gmina Bełchatów

  • 04-10-2022
„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów"
Gmina Bełchatów w dniu 31.05.2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpodami.
Celem głównym projektu jest: poprawa gospodarki odpadami w gminie Bełchatów dzięki przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zakres rzeczowy projektu zakłada:
  • plac utwardzony wraz z komunikacją o pow. do 1700 m 2 ;
  • kontener na odpady niebezpieczne o pow. min. 6,5 x 2,3 m 2 z wyposaż;
  •  kontener biurowy do obsługi PSZOK o wymiarach min. 6 x 2,4 m 2 z wyposaż;
  •  waga stalowo - betonowa min. 40 ton;
  •  wiatę stalową na odpady z boksami o wymiarach min. 20 x 8,4 m 2 ;
  •  infrastrukturę towarzyszącą i niezbędne instalacje;
  •  tablice inf. i oznakowanie terenu;
  • drogę dojazdową do PSZOK o pow. ok. 750m 2 ;
  •  utworzenie kąciku ekologiczno-edukacyjnego.
Planowane jest utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia.
Okres realizacji projektu został zaplanowany na: 11.08.2021 r. – 30.06.2023 r.
Wartość projektu to 1 682 640,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 155 575,00 zł.
www.mapadotacji.gov.pl
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022