Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 • 18-03-2024
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 
SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku - na oferty czekamy do 16 lutego

 • 26-01-2024
Do 16 lutego 2024 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, ogłoszonego przez Wójta Gminy Bełchatów. Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w konkursie mogą startować stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit).
 
W 2024 roku konkurs obejmuję realizację zadań w pięciu sektorach:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - pula środków 123 tys. zł.
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - pula środków 88 tys. zł.
3. Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - pula środków 20 tys. zł.
4. Wspieranie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia - pula środków 30 tys. zł.
5. Wspieranie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - pula środków 39 tys. zł.
 
Regulamin konkursu oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach.
czytaj dalej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

 • 21-11-2023
 • Autor: Andrzej Kucharczyk
 • drukuj

Załączniki

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Oferta na realizację zadania publicznego - art. 19a

 • 17-10-2023
 • Autor: Paulina Berent
 • drukuj

Załączniki

Oferta na realizację zadania publicznego - art. 19a

 • 19-09-2023

Oferta na realizację zadania publicznego - art. 19a

 • 28-07-2023

Oferta na realizację zadania publicznego - art. 19a

 • 28-07-2023

Oferta na realizację zadania publicznego - art. 19a

 • 03-04-2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

 • 02-03-2023
1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022