Logo: BIP

Kadra kierownicza

KIEROWNICY REFERATÓW:

Stanowisko
Imię i nazwisko
Nazwa komórki organizacyjnej
Kierownik Referatu
           
Edyta Brożyna
Referat Organizacyjny i Kadr
Kierownik Referatu
           
Anna Gomula
Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Referatu
           
Włodzimierz Galimski
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Kierownik Referatu
           
Alicja Chlaściak
Referat ds. Infrastruktury Technicznej
Kierownik Referatu
           
Mirosław Klimas
Referat Inwestycji
Kierownik Referatu
           
Sławomir Kuśmierek
Referat Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu
           
Ewa Smuga-Olczyk
Referat ds. podatków, opłat
i windykacji
Kierownik Referatu
           
Agnieszka Olszewska
Referat Gospodarczy
Kierownik Referatu
           
Anna Więcławek
Referat Oświaty
Kierownik Referatu
 
p.o. Damian Marczewski
Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Kierownik Zespołu
Marta Bluszcz - Stępnik
Zespół ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Kierownik Zespołu Beata Wilińska
Zespół ds. Promocji
Radcy Prawni
 
Dobrawa Sadulak
Monika Kurowska
Magdalena Tłoczek
Lena Wojciechowska - Kaczmarek
Zespół Radców Prawnych
Dyrektor
 
Zofia Szumigaj - Grochocka
Wydział ds. Planowania, Ochrony Środowiska  i  Rozwoju
Dyrektor Damian Marczewski
 
Wydział ds. Inwestycji i Rozwoju
 
Stanowisko samodzielne
Monika Kurowska
Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko samodzielne
Ewa Drzazga
Rzecznik prasowy
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022