Aktualności

Muzyczne talenty spotkają się w Kurnosie Drugim:

I Międzyszkolny Konkurs Muzyczny to przedsięwzięcie, które uświetni tegoroczne Dni Patrona Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim, czyli Alfonsa Brandta. Jednocześnie będzie to okazja do tego, by utalentowani muzycznie uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności, a przy okazji poznać swoich rówieśników równie zakochanych w muzyce.
Międzyszkolny Konkurs Muzyczny odbędzie się w piątek, 6 marca (początek o godz. 10.30) w szkole w Kurnosie Drugim. Udział w konkursie mogą wziąć osoby grające na dowolnym instrumencie (soliści bądź zespoły instrumentalne). Podzieleni będą na trzy kategorie wiekowe (klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII – VIII). Każdy będzie mógł zaprezentować jeden lub dwa utwory muzyczne. Udział w konkursie można zgłaszać do 25 lutego, kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
- Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi wielu utalentowanych muzycznie uczniów uwierzy we własne siły i możliwości. Poza tym liczymy również na rozpowszechnienie informacji na temat naszego patrona, Alfonsa Brandta, który był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również kompozytorem – podkreśla Grzegorz Gryczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
czytaj dalej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dobiecin.
czytaj dalej

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełchatów, ”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 25.03-01.04.2020 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według harmonogramu (załącznik).
czytaj dalej

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FIRMA NA MEDAL JESZCZE DO KOŃCA LUTEGO:

Przedsiębiorcy z terenu powiatu bełchatowskiego do końca lutego mogą zgłaszać swoje kandydatury w konkursie "Firma na Medal". Kapituła konkursu podjęła bowiem decyzję o przedłużeniu pierwotnego terminu. Firmy w konkursie oceniane będą w kilku kategoriach.
 
Regulaminy i karty zgłoszeniowe można znaleźć w załącznikach.
czytaj dalej

INFORMACJA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWEGO ROKU OCHRONY ROŚLIN:

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
„Chroniąc rośliny - chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting life) to oficjalne hasło obchodów, które wpisuje się w główne przesłanie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Otóż nadrzędnym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.
czytaj dalej

CHUSTECZKI I PAMPERSY DO KOSZA - NIE DO KANALIZACJI:

Chusteczki nawilżające, pampersy, rajstopy, części garderoby a nawet deski. Takie "skarby" pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów odnajdują się w przepompowniach oczyszczalni ścieków, działających na terenie gminy. Nie trzeba chyba dodawać, że zapychają one urządzenia i przekładają się na ich awarię.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 21.02.2020 - 27.02.2020:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w okresie 21.02 - 27.02.2020.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy już 23 marca!

Jesteś mieszkańcem (mieszkanką) Gminy Bełchatów, masz ukończone 13 lat, ale nie jesteś jeszcze dorosły (dorosła)? Interesują cię sprawy lokalnego samorządu, chciałbyś działać na rzecz swojej Małej Ojczyzny? Spróbuj sił w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów, które odbędą się już w poniedziałek, 23 marca.
 
Okręgi wyborcze będą odpowiadać zasięgom okręgów szkolnych dla poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy. Również w szkołach będą usytuowane lokale wyborcze, na terenie szkół prowadzona będzie kampania wyborcza. Szczegółowe informacje, związane z praktycznymi rozwiązaniami tych kwestii (gdzie zgłaszać kandydata, ilu radnych wybranych zostanie w danym okręgu, jakie działania dozwolone są w kampanii, etc), przekażą swoim uczniom dyrektorzy poszczególnych szkół.
 
Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów, Konrada Koca, ogłoszono już także kalendarz wyborczy związany z powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów. I tak 26 lutego mają zostać powołane Szkolne Komisje Wyborcze oraz ogłoszone zostaną ich składy. Następnego dnia ruszy rejestracja kandydatów do juniorskiej rady. Kandydaci będą się mogli zgłaszać do 11 marca.
Pełne listy kandydatów zostaną ogłoszone 16 marca, a dzień później ruszy kampania wyborcza.
Będzie ona krótka, potrwa do 22 marca.
 
Wybory odbędą się w poniedziałek, 23 marca. Do głosowania będą uprawnieni wszyscy mieszkańcy Gminy Bełchatów w wieku od 13 do 18 lat (to w sumie 620 osób).
Wyniki wyborów zostaną ogłoszone najpóźniej 30 marca.
czytaj dalej

Nielegalne składowiska odpadów – nie daj się wkręcić w nielegalny proceder:

Bełchatowscy policjanci przestrzegają mieszkańców przed nowym procederem, związanym z nielegalnymi składowiskami odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Z tego typu zdarzeniami w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, funkcjonariusze mieli do czynienia również na terenie powiatu bełchatowskiego.
 
Co bardzo ważne, takie miejsca nielegalnego składowania odpadów to najczęściej efekt działalności wyspecjalizowanych grup przestępczych. Mechanizm ich działania jest prosty: na podstawione osoby wynajmują oni grunty albo zabudowania. Podają przy tym zupełnie inny cel wykorzystania tych miejsc niż to, co faktycznie zamierzają tam robić. Następnie opłacają uzgodniony czynsz za dwa lub trzy miesiące „z góry” - tak, aby uspokoić wszelkie obawy właściciela nieruchomości. Czas ten wykorzystują na to, by wynajętą powierzchnię błyskawicznie zapełnić odpadami.
 
Zdarza się również, że organizatorami takiego procederu są firmy, które mają zezwolenia na utylizację odpadów i właśnie w tym zakresie prowadzą działalność. Bywa i tak, że wykorzystuje się do tego miejsca, w których formalnie można gromadzić odpady (np. dawne wyrobiska po kopalniach piasku). Tyle, że rodzaj składowanych substancji jest zupełnie inny niż ten, opisany w decyzjach i pozwoleniach.
 
Co, gdy odpady zostaną już przewiezione na określony teren? Wówczas kontakt z najemcą urywa się, ale odpady pozostają w tym miejscu porzucone. Mimo, iż formalnie dzierżawca (lub zależnie od sytuacji – właściciel) terenu na którym porzucono odpady, jest znany to próby wyegzekwowania uprzątnięcia ich z nielegalnego składowiska, okazują się potem bezskuteczne.
 
Trzeba pamiętać, że osoby, które decydują się nielegalnie przyjąć odpady na swoją nieruchomość, muszą liczyć się z konsekwencjami nie tylko karnymi, ale przede wszystkim z finansowymi, związanymi z koniecznością poniesienia kosztów związanych z usunięciem czy też utylizacją zgromadzonych nielegalnie odpadów. W zależności od rodzaju odpadów, koszty te mogą sięgać nawet milionów złotych!
W sytuacji nielegalnego składowiska, gdy osoba odpowiedzialna nie wywiąże się z usunięcia czy utylizacji, albo gdy działania trzeba podjąć natychmiast – koszty te pokrywa gmina. I w takiej sytuacji pieniądze przeznaczone np. na inwestycje czy inne potrzebne mieszkańcom zadania, zostaną przeznaczone na usunięcie zalegających odpadów.
 
Policjanci podkreślają, że w przypadku podejrzenia, że na danym terenie może się znajdować nielegalne składowisko odpadów, należy powiadomić właściwe służby – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, straż pożarną a także organy ścigania, czyli policję i prokuraturę.
 
czytaj dalej

BUDOWA ŚWIATŁOWODÓW NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW:

Informujemy Mieszkańców Gminy Bełchatów, że na terenie naszej gminy firma Nexio Managment Sp. z o.o. rozpoczyna kolejny etap prac projektowych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegających na budowie światłowodowych linii kablowych umożliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu. W związku z tym pracownicy tej firmy odwiedzają mieszkańców Gminy Bełchatów w celu podpisania stosownych umów.
Warto podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową. Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym w umowie. Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii. Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.
 
Prosimy mieszkańców Gminy Bełchatów o przychylność, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu i dobrej współpracy możemy skutecznie działać na rzecz rozwoju naszej gminy.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 22

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022