WAŻNE!

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 28.02.2020 - 05.03.2020:


PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w okresie 28.02 - 05.03.2020.
 
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 21.02.2020 - 27.02.2020:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w okresie 21.02 - 27.02.2020.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Komunikat PPIS w Bełchatowie:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie skierowany do konsumentów wody z wodociągu Huta.
 
czytaj dalej

PSZOK - INFORMACJA:

URZĄD GMINY BEŁCHATÓW INFORMUJE, IŻ W DNIACH
06.02.2020 r. (CZWARTEK) I 11.02.2020 r. (WTOREK)  
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAWADACH BĘDZIE NIECZYNNY.
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
czytaj dalej

DECYZJE PODATKOWE BEZ ODRĘCZNEGO PODPISU:

Decyzje wydawane na rok 2020 przez Wójta Gminy Bełchatów w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formiełącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane z  wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zamiast podpisu własnoręcznego zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym.
Zmiany wprowadzone są zgodnie z art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.
czytaj dalej

KOMUNIKAT:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Włodzimierz”.
czytaj dalej

Zmiana numerów gminnych kont bankowych:

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy Bełchatów, od stycznia 2020 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych, na które dokonywane są wpłaty na rzecz gminy.
Nowy numer rachunku dochodów Urzędu Gminy Bełchatów to:
Jednak, co bardzo ważne, do końca marca 2020 roku utrzymana zostaje ważność kont, którymi Gmina Bełchatów dysponowała do tej pory. To oznacza, że jeszcze przez trzy miesiące można na nie dokonywać płatności i wpłacone środki zostaną prawidłowo zaksięgowane i przekazane do Gminy.
Ponadto każdy z mieszkańców Gminy Bełchatów otrzyma także swoje indywidualne numery kont do wpłaty podatków i należności za odpady. Nowe numery indywidualnych rachunków zostaną przekazane w lutym razem z nakazami podatkowymi. Do tego czasu można posługiwać się dotychczasowymi numerami kont.
czytaj dalej

BUDŻET GMINY BEŁCHATÓW NA 2020 ROK UCHWALONY:

Dochody na poziomie 60, 831 mln zł, a zaplanowane wydatki w kwocie 63,087 mln zł, przy czym 8,638 mln zł z tej puli to wydatki majątkowe, czyli te związane z planowanymi inwestycjami. Tak w największym skrócie wyglądają główne założenia budżetu Gminy Bełchatów na 2020 rok, który uchwalili właśnie Radni Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

INFORMATOR GMINY BEŁCHATÓW - NR 4:

INFORMACJA W SPRAWIE PRACY PSZOK:

1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022