Logo: BIP

WAŻNE!

Przerwa w dostawach wody

 • 01-07-2024
Urząd Gminy Bełchatów informuje, że w dniu 02.07.2024 r., tj. wtorek w godz. 8:00-15:00, w miejscowości Dobiecin Kolonia może nastąpić przerwa w dostawie wody bądź spadek ciśnienia w związku z rozbudową sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy!
 
czytaj dalej

Przerwy w dostawach energii elektrycznej w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2024 roku

 • 01-07-2024
PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 28 czerwca - 4 lipca 2024 roku.
Szczegóły w załączniku
czytaj dalej

Od 1 lipca zmieniają się godziny pracy kasy Urzędu Gminy

 • 28-06-2024
Informujemy, że od poniedziałku, 1 lipca 2024 roku, nastąpi zmiana godzin pracy kasy Urzędu Gminy Bełchatów.
Będzie ona czynna w następujących godzinach:
 • poniedziałek, środa-piątek:  8.30-14.30
 • wtorek: 8.30.-16.45.
Przerwa w godz. 12.00-12.30.
czytaj dalej

W związku z zamknięciem odcinka ul. Piotrkowskiej, zmienia się trasa przejazdu gminnego autobusu na linii Bełchatów - Zdzieszulice - Janów - Bełchatów

 • 28-06-2024
Od 1 lipca 2024 roku w związku z budową obwodnicy wschodniej Bełchatowa, wyłączony z rucho zostanie fragment ulicy Piotrkowskiej. Chodzi  o odcinek od oczyszczalni do skrzyżowania z ulicą Goetla. Zamknięte będzie również skrzyżowanie ul. Goetla z ul. Piotrkowską, co oznacza, że nie będzie można przejechać z ul. Goetla w kierunku Dobiecina.
Tym samym mieszkańcy będą musieli kierować się na wyznaczone objazdy (przez Grocholice i dalej ulicami miasta).
Wyłączenie z ruchu odcinka ul. Piotrkowskiej oznacza również zmianę w rozkładzie jazdy gminnego autobusu, kursującego przez Zdzieszulice Górne, Zdzieszulice Dolne, Janów, Kielchinów i Mokracz. Nie będzie on przejeżdżał ul. Armii Krajowej i ul. Goetla, a zamiast tego pojedzie ul. Piotrkowską i dalej przez Grocholice do ul. Wojska Polskiego. Nie zmienią się godziny odjazdu autobusu z poszczególnych przystanków na terenie Gminy Bełchatów.
 
Rozkład jazdy wprowadzony na czas wyłączenia z ruchu fragmentu ul. Piotrkowskiej dostępny jest w załączniku.
czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

 • 27-06-2024
Szanowni Państwo, w ślad za wcześniejszymi komunikatami, Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) od 1 stycznia 2023 roku wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy).
 
Wobec powyższego wzywamy Mieszkańców Gminy Bełchatów o dopełnienie obowiązku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Bełchatów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.
 
Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.
W przypadku niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, upoważniony pracownik Urzędu Gminy Bełchatów przeprowadzi kontrolę na nieruchomości. 
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:
 • w Urzędzie Gminy w Bełchatowie (pok. 59)  lub punkcie informacyjnym Urzędu,
 • na stronie tut. Urzędu w zakładce: ochrona środowiska - nieczystości ciekłe.
Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia wraz z załącznikami należy dostarczyć:
 • do Urzędu Gminy w Bełchatowie – sekretariat lub pok. 59, lub
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Bełchatowie,  ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów, lub
 • Elektroniczną Skrzynką Podawczą:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.
 Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w przypadku gdy nieruchomość zlokalizowana jest na terenie nieskanalizowanym – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników.
 
 
Pliki do pobrania:
- zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Sołectwo Bugaj wybiera Sołtysa i Radę Sołecką

 • 26-06-2024
Już w najbliższą środę, 3 lipca 2024 roku, mieszkańcy sołectwa Bugaj po raz pierwszy wybiorą Sołtysa oraz Radę Sołecką. Wybory odbędą się w świetlicy w Wólce Łękawskiej o godz. 18.
Bugaj to 42. sołectwo na terenie Gminy Bełchatów. Zostało powołane na pocżątku 2024 roku na wniosek mieszkańców.
Zarządzenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bugaj znajdziecie na  https://ugbelchatow.bip.gov.pl/.../zarzadzenie-nr-100...
czytaj dalej

Harmonogram pracy inkasentek w dniach 24-29 czerwca 2024 roku

 • 25-06-2024
Informujemy, że w tym tygodniu, tj. w dniach 25 -28 czerwca 2024 roku, inkasentki Urzędu Gminy Bełchatów będą spisywały wodomierze w następujących miejscowościach:
 • Dobiecin,
 • Dobiecin Kolonia - kontynuacja,
 • Wielopole.
czytaj dalej

Zmiana godzin pracy PSZOK w Zawadach

 • 25-06-2024
Informujemy, że w czwartek, 27 czerwca 2024 roku, PSZOK w Zawadach będzie czynny w godz. 9-16.
czytaj dalej

Harmonogram pracy inkasentek

 • 19-06-2024
Informujemy, że w tym tygodniu, tj. w dniach 17-22 czerwca 2024 roku, inkasentki Urzędu Gminy Bełchatów będą spisywały stan wodomierzy w następujących miejscowościach:
 • Ludwików - kontynuacja,
 • Nowy Świat - kontynuacja,
 • Niedyszyna - kontynuacja,
 • Zwierzchów,
 • Dobiecin,
 • Dobiecin Kolonia,
 • Kałduny.
czytaj dalej

Przerwy w dostawie wody

 • 14-06-2024
Urząd Gminy Bełchatów informuje, że w dniu 17.06.2024 r., tj. poniedziałek w godz. 7:00-12:00 w miejscowościach Wiktorów, Kielchinów, Zdzieszulice Górne, Korczew, Dobiecin, Postękalice, Kolonia Dobiecin, Zwierzchów, Niedyszyna, Myszaki, Dobrzelów, Helenów może nastąpić przerwa w dostawie wody bądź spadek ciśnienia w związku z wykonywaniem przyłącza wodociągowego.
Za utrudnienia przepraszamy!
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 44

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022