Logo: BIP

WAŻNE!

DECYZJE PODATKOWE BEZ ODRĘCZNEGO PODPISU:

Decyzje wydawane na rok 2020 przez Wójta Gminy Bełchatów w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formiełącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane z  wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zamiast podpisu własnoręcznego zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym.
Zmiany wprowadzone są zgodnie z art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022