Logo: BIP

Aktualności

Nielegalne składowiska odpadów – nie daj się wkręcić w nielegalny proceder:

Bełchatowscy policjanci przestrzegają mieszkańców przed nowym procederem, związanym z nielegalnymi składowiskami odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Z tego typu zdarzeniami w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, funkcjonariusze mieli do czynienia również na terenie powiatu bełchatowskiego.
 
Co bardzo ważne, takie miejsca nielegalnego składowania odpadów to najczęściej efekt działalności wyspecjalizowanych grup przestępczych. Mechanizm ich działania jest prosty: na podstawione osoby wynajmują oni grunty albo zabudowania. Podają przy tym zupełnie inny cel wykorzystania tych miejsc niż to, co faktycznie zamierzają tam robić. Następnie opłacają uzgodniony czynsz za dwa lub trzy miesiące „z góry” - tak, aby uspokoić wszelkie obawy właściciela nieruchomości. Czas ten wykorzystują na to, by wynajętą powierzchnię błyskawicznie zapełnić odpadami.
 
Zdarza się również, że organizatorami takiego procederu są firmy, które mają zezwolenia na utylizację odpadów i właśnie w tym zakresie prowadzą działalność. Bywa i tak, że wykorzystuje się do tego miejsca, w których formalnie można gromadzić odpady (np. dawne wyrobiska po kopalniach piasku). Tyle, że rodzaj składowanych substancji jest zupełnie inny niż ten, opisany w decyzjach i pozwoleniach.
 
Co, gdy odpady zostaną już przewiezione na określony teren? Wówczas kontakt z najemcą urywa się, ale odpady pozostają w tym miejscu porzucone. Mimo, iż formalnie dzierżawca (lub zależnie od sytuacji – właściciel) terenu na którym porzucono odpady, jest znany to próby wyegzekwowania uprzątnięcia ich z nielegalnego składowiska, okazują się potem bezskuteczne.
 
Trzeba pamiętać, że osoby, które decydują się nielegalnie przyjąć odpady na swoją nieruchomość, muszą liczyć się z konsekwencjami nie tylko karnymi, ale przede wszystkim z finansowymi, związanymi z koniecznością poniesienia kosztów związanych z usunięciem czy też utylizacją zgromadzonych nielegalnie odpadów. W zależności od rodzaju odpadów, koszty te mogą sięgać nawet milionów złotych!
W sytuacji nielegalnego składowiska, gdy osoba odpowiedzialna nie wywiąże się z usunięcia czy utylizacji, albo gdy działania trzeba podjąć natychmiast – koszty te pokrywa gmina. I w takiej sytuacji pieniądze przeznaczone np. na inwestycje czy inne potrzebne mieszkańcom zadania, zostaną przeznaczone na usunięcie zalegających odpadów.
 
Policjanci podkreślają, że w przypadku podejrzenia, że na danym terenie może się znajdować nielegalne składowisko odpadów, należy powiadomić właściwe służby – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, straż pożarną a także organy ścigania, czyli policję i prokuraturę.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022