Logo: BIP

Aktualności

LXII Sesja Rady Gminy Bełchatów w środę, 3 kwietnia 2024 roku

 • 27-03-2024
W środę, 3 kwietnia 2024 roku, odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Bełchatów. Obrady rozpoczą się o godz. 9., a będą się toczyć według następującego harmonogramu
 
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr LXX/2024.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXXI/2024.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bełchatów na rok 2024.Ro
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży Pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bełchatów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 41 Zdzieszulice Górne, gm. Belchatów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 41 Zdzieszulice Górne, gm. Bełchatów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr LXVI/605/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie 29 Poręby, gmina Bełchatów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie 29 Poręby, gminy Bełchatów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełchatów na rok 2024”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bełchatów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ławy, gm. Bełchatów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zdzieszulice Górne, gm. Bełchatów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bukowa, gm. Bełchatów.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonania czynności prawnych polegających na jej zaciągnięciu na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesnej - Woli Mikorskiej”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Miasto Bełchatów.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Gmina Szczerców.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Gmina Kluki.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Gmina Rusiec.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Gmina Drużbice.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Gmina Zelów.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Powiat Bełchatowski.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024.
 27. Informacja z Komisji Bezpieczeństwa o działalności spółki PKTIUK Gminy Bełchatów.
 28. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Bełchatów w 2023 r.
 29. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 30. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022